logo
فروشگاه اینترنتی آسیا کیت1
فروشگاه اینترنتی آسیا کیت1

توضیحات

میکروی اخرین نسخه فلزجو (نامحدود)

atmega328p

میکروی نامحدود فلزیاب فلزجو (میکرد فاقد محدودیت سیصدبار بود و نسخه فول میباشد)

امکان تغیرنام دستگاه در برنامه (سفارشی)

فلزجو-میکرو فلزجو-نامحدو

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۷۷۳۷۶۹۴۳ تماس حاصل فرمایید